al la festejo

Öffentlicher Verkehr zum Münchner Oktoberfest, 2019
 Publika trafiko al la Oktobra Festo de Munkeno, 2019

Hinweis: Bei diesem Text handelt es sich nicht um eine Wiedergabe oder Übersetzung eines Textes der MVG (Münchner Verkehrsgesellschaft mbH) oder des MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund). Ich habe keine Genehmigung zu einer solchen Übersetzung oder Veröffentlichung. Da ich jedoch keine Textstellen, Bilder oder Layout-Informationen der genannten oder anderer Unternehmen oder Personen verwende oder übersetze, sondern ausschließlich die patent- und urheberrechtlich nicht geschützten, frei verfügbaren Informationen über den öffentlichen Verkehr in München, verletzt diese Veröffentlichung keine Urheberrechte. Jura informo: Tiu ĉi teksto estas nek reproduktaĵo nek traduko de teksto de MVG (Münchner Verkehrsbetriebe Gesellschaft) aŭ de MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund). Mi ne havas permeson por tia traduko aŭ publikigo. Ĉar mi nek uzas nek tradukas tekstaĵojn, bildojn aŭ aranĝajn informojn de la nomitaj aŭ de aliaj entreprenoj aŭ personoj, sed nur la ne patent- aŭ aŭtor-rajte protektitajn, libere akireblajn informojn pri la publika trafiko en Munkeno, tiu ĉi publikigo ne kontraŭas aŭtorajn rajtojn.


Wie schon in früheren Jahren stelle ich ein paar Hinweise in Esperanto zur Verfügung, die vielleicht dem einen oder anderen Gast des Oktoberfestes nützlich sein können. Kiel jam en pasintaj jaroj mi prezentas kelkajn informojn en Esperanto, kiuj eble utilos al iuj gastoj de la oktobra festo.
Für die Wiesn gelten seit 2016 stärkere Sicherheitsmaßnahmen. Insbesondere dürfen große Taschen und Rucksäcke nicht mitgenommen werden; sie können am Eingang abgegeben werden. Glasflaschen sind verboten, ebenso Elektro-Tretroller, die seit einigen Monaten auf deutschen Straßen verkehren. Um wirksame Kontrollen zu ermöglichen, ist das Festgelände von einem Zaun umgeben. Der bewegliche Abschnitt des Zauns an der Westseite, der in Notfällen geöffnet werden konnte, existiert 2019 nicht mehr. Ekde 2016 la festo estas pli forte protektata ol antaŭe. Iom grandaj sakoj, ankaŭ dorsosakoj, estas malpermesitaj; eblas deponi ilin ĉe la enirejo. Vitraj boteloj estas malpermesitaj, same elektraj skutiloj, kiuj de kelkaj monatoj iradas sur germanaj vojoj. Por ebligi efikan kontroladon estas barilo ĉirkaŭ la festejo. Ne plu ekzistas la movebla baril-sekcio okcidenta, kiu antaŭe estis malfermebla en okazo de krizoj.
Seit 2017 ist die morgendliche Öffnungszeit von 8 Uhr auf 9 Uhr verschoben. Nur bis zu dieser Zeit dürfen Lieferfahrzeuge Waren auf die Wiesn liefern. Damit will man einen terroristischen Anschlag mit einem Liefer-Lkw vermeiden. Das wird anscheinend nicht mehr so genau genommen, auch um die Mittagszeit wurden Lkws gesehen. Ekde 2017 la matena malfermo okazas nur je la 9-a horo (antaŭe je la 8-a). Nur ĝis tiu horo kamionoj rajtas liveri varojn al la festejo. Tiel oni volas eviti terorisman atencon pere de livera kamiono. Ĉi tiu regulo ŝajne ne plu estas severa; eĉ tagmeze oni jam vidis kamionojn.
Außer den Hinweisen zum Verkehr sind ein paar Punkte wichtig, die vielleicht nicht jedem Besucher bewusst sind:
 • Das Oktoberfest 2019 dauert von Samstag, dem 21. September, bis Sonntag, den 6. Oktober.
 • Der 3. Oktober ist der deutsche Nationalfeiertag. Die meisten Geschäfte sind daher geschlossen, die Wiesn natürlich nicht. Dort ist eher noch mehr Betrieb als sonst.
 • Die Mitnahme von Glasflaschen auf die Wiesn ist (seit 2012) verboten, wegen der Gefahr durch Glasscherben. Aber auch auf den Fußwegen zur Wiesn sind oft zerbrochene Glasflaschen zu finden. Besonders auf Treppen sollte man aufpassen.
 • Elektro-Tretroller sind auf der Wiesn und auf angrenzenden Straßen verboten.
 • Gassprühdosen mit schädlichem Inhalt und Gegenstände, die als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen benutzt werden können, dürfen nicht mitgeführt werden.
 • In den Münchner U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Linienbussen ist der Konsum von Alkohol nicht gestattet.
 • Kinderwagen sind auf der Wiesn ab 18 Uhr sowie an Samstagen ganztägig nicht erlaubt.
Krom la trafikaj konsiloj gravas kelkaj informoj, kiujn eble ne ĉiu vizitanto konscias:
 • La festo 2019 daŭras de sabato, la 21-a de septembro, ĝis dimanĉo, la 6-a de oktobro.
 • Ĵaŭdo, la 3-a  de oktobro estas la germana nacia festotago. Tial multaj vendejoj estas fermitaj, la festejo tamen ne; ĝi eble estas eĉ pli svarma ol alie.
 • Kunporti vitrajn botelojn al la festejo estas malpermesite (de 2012), pro la danĝereco de vitraj rompaĵoj. Sed tiaj rompaĵoj troveblas ankaŭ sur vojoj al la festejo. Atentu precipe sur ŝtuparoj.
 • Elektraj skutiloj estas malpermesitaj en la festejo kaj parte sur ĉirkaŭaj stratoj.
 • Kunporti gasŝprucigilojn kun malutila enhavo aŭ objektojn uzeblajn kiel bataliloj por bati, puŝi aŭ piki same estas malpermesite.
 • En la Munkenaj metrooj, S-trajnoj, tramoj kaj publikaj busoj ne estas permesate komsumi alkoholon.
 • Infanĉaroj ekde la 18-a horo kaj tuttage je sabatoj ne estas permesataj en la festejo.
Die Theresienwiese ist durch den öffentlichen Verkehr erschlossen
Der Haupteingang des Festgeländes (Theresienwiese) ist seit Einstellung des Straßenbahnbetriebs über die U-Bahn-Station U „Theresienwiese“ erreichbar, die von den Linien U4 und U5 bedient wird und in einer interessanten, an ein Festzelt erinnernden Architektur gehalten ist. Aus der Innenstadt kommend erreicht man die Festwiese über den vorderen Ausgang, an dem sich natürlich alles drängt. Man kann die Festwiese vom Südausgang des Hauptbahnhofs aus aber auch in gut 10 Minuten zu Fuß erreichen. Viel Ortskenntnis war dazu noch nie notwendig; man geht einfach nach rechts in die Bayerstraße und folgt der Masse.
Achtung, im Gegensatz zum Weg von der Hackerbrücke ist hier fast die ganze Strecke entlang Autoverkehr! Möglichst auf dem Gehweg (bairisch: Trottoir) bleiben.
La ĉefa enirejo de la festejo estas, ekde la nuligo de la trama servo, atingebla per la metroa stacio U „Theresienwiese“, servata de la linioj U4 kaj U5, kaj konstruita en stilo elvokanta impreson de festeja tendo. Alvenante el la urbocentro oni atingas la festejon tra la antaŭa elirejo, kompreneble ofte svarma. Ekde la suda elirejo de la ĉefa stacidomo eblas piedire atingi la festejon en iom pli ol 10 minutoj. Neniam necesas precize scii la vojon, sed nur iri dekstren tra la strato Bayerstrasse kaj sekvi la homamason.
Atentu, male al la vojo de Hackerbrücke tiu vojo preskaŭ ĉie havas aŭtan trafikon! Prefere restu sur la trotuaroj.
Der MVG-Plan empfiehlt, an der Hermann-Lingg-Straße links zur Wiesn abzubiegen. La mapeto de MVG rekomendas turniĝi maldekstren ĉe la strato Hermann-Lingg-Strasse por iri al la festejo.
Die U-Bahn-Linien fahren während der kritischen Zeiten im Schritttempo in den Bahnhof Theresienwiese ein, um Unfälle zu vermeiden. Ein Stationsaufseher sorgt mit launigen Ansagen für ein gewisses Maß an Disziplin; den Rest übernehmen Wachleute, die abends bei zu großem Andrang die Fahrgäste bereits oben am Eingang zurückhalten, bis wieder Platz ist. In solchen Fällen kann es sich empfehlen, einige Minuten Fußmarsch zur S-Bahn-Station S Hackerbrücke nicht zu scheuen, von wo aus man in viele Richtungen kommt und wo meistens noch ein Plätzchen im Zug ist. Oder wenn man einen Regionalzug erreichen will, geht man direkt zum Hauptbahnhof. Por eviti akcidentojn la metroo dum la svarmaj tempoj enveturas la festejan stacion je hompaŝa rapido. Staciestro per bonhumoraj anoncoj zorgas pri certa disciplino; pri ĉio cetera zorgas gardistoj, kiuj ĉe tro granda hom-alfluo retenas la pasaĝerojn jam supre, ĝis kiam estos sufiĉa spaco. En tiaj tempoj indas konsideri kelkminutan piediradon al la S-fervoja stacio S Hackerbrücke, de kie iras trajnoj al multaj direktoj, kaj kie kutime eblas trovi iom da spaco en la dezirata trajno. Aŭ oni, por atingi regionan trajnon, piediru rekte al la ĉefstacidomon.
Hier einige Entfernungen zwischen dem Festgelände und Haltestellen des MVV. Die Entfernungen (mit Ausnahme der zur S-Bahn-Station Hackerbrücke), jedoch keinerlei Text oder Layout, sind dem Faltblatt „Oktoberfest 2010“ der MVG mbH entnommen. Jen kelkaj distancoj inter la festejo kaj haltejoj de MVV-trafikiloj. La distancojn (escepte de tiu al la S-stacio Hackerbrücke), sed neniom da teksto aŭ aranĝo, mi prenis el la faldfolio „Oktoberfest 2010“ de MVG mbH.
UU3, U6Goetheplatz350 m
UU3, U6Poccistr.800 m
UU4, U5Theresienwiese  50 m
UU4, U5Schwanthalerhöhe550 m
SS1–S4, S6–S8Hackerbrücke700 m
🚋tramo 16, 17Hackerbrücke (Nord)900 m
🚋tramo 18,19Hermann-Lingg-Str.450 m
🚋tramo 18,19Holzapfelstr.450 m
🚌buso 53, 134, 153Schwanthalerhöhe550 m
🚌buso 58, 68Georg-Hirth-Platz300 m
🚌buso 62Hans-Fischer-Str.300 m
Die Nachtstraßenbahnen N16 und N19 und die Nachtbuslinien N40, N41, N43, N44 und N45 verkehren in der Nähe des Festgeländes, jedoch erst bedeutende Zeit nach dessen Schließung. Bis etwa 1:00 Uhr verkehren die normalen Tageslinien. La noktaj tramoj N16 kaj N19 kaj la noktaj busoj N40, N41, N43, N44 kaj N45 trafikas proksime de la festejo, sed nur konsiderindan tempon post ties fermo. Ĝis ĉ. la unua horo trafikas la normalaj tagaj linoj.
Wohnmobile Loĝaŭtoj
Für Wohnmobile gibt es am Festgelände keine Plätze. Sie werden auf den Platz am Messegelände verwiesen, der zwar gut 10 km östlich liegt, aber per Autobahn (A94, Feldkirchen West) und U-Bahn gleichermaßen gut erreichbar ist. Von der Station Messestadt Ost fährt die U2 zum Innsbrucker Ring; dort gibt es am selben Bahnsteig Anschluss zur U5 zur Theresienwiese. Die reine Fahrzeit beträgt etwa 21 Minuten; der Anschluss am Innsbrucker Ring wird in der Regel abgewartet, wenn das nicht durch wiesn-bedingte Taktverdichtungen erschwert wird. Por loĝaŭtoj ne estas lokoj ĉe la festejo. Al ili oni atribuas ejon ĉe la foirejo (Messegelände), kiu ja situas pli ol 10 km oriente, sed estas bone atingebla kaj aŭtovoje (A94, Feldkirchen West) kaj metroe. Ekde la stacio Messestadt Ost la linio U2 iras al la stacio Innsbrucker Ring; tie estas konekta linio U5 al Theresienwiese (la festejo) aliflanke de la sama kajo. La veturtempo estas proksimume 21 minutoj; la korespondo ĉe Innsbrucker Ring regule estas tuja, escepte kiam tion malebligas pro-festa densigo de la horara ritmo.
U2 ⭢ U5
Die Stadt München bietet eine Liste von Parkplätzen für Wohnmobile für Wohnmobilbenutzer. Außerdem gibt es eine Hinweisseite. La urbaj aŭtoritatoj informas per listo de loĝaŭtaj parkejoj. Krome ekzistas informpaĝo.
Wer mit der S-Bahn aus der Innenstadt kommt und zur Messestadt will, kann am Ostbahnhof in die U5 umsteigen; aus der S4 und S6 auch in Trudering direkt in die U2. Kiu S-trajne venas de la urbocentro kaj volas iri al Messestadt, povas ŝanĝi ĉe Ostbahnhof al la metroa linio U5 aŭ, se la S-trajno estas de la linio S4 aŭ S6, en Trudering al U2.
Marienplatz und Sendlinger Tor Stacioj Marienplatz kaj Sendlinger Tor
Von den zentralen U-Bahnhöfen Marienplatz und Sendlinger Tor ist es oft günstiger, nicht zum Odeonsplatz oder zum Hauptbahnhof zu fahren und dort zur Festwiese umzusteigen, sondern direkt zum Goetheplatz zu fahren und von dort den kurzen Fußweg über die Mozartstraße und den Esperantoplatz zu nehmen. Ekde la centraj metroaj stacioj Marienplatz kaj Sendlinger Tor ofte estas pli bone ne veturi al Odeonsplatz aŭ Hauptbahnhof por tie ŝanĝi al trajno al la festejo, sed rekte veturi al Goetheplatz kaj de tie mallonge piediri, pasante tra Esperanto-placo.
Tages- und Mehrtagesfahrkarten (Stand: September 2019) Tut- kaj plurtagaj biletoj (Stato: Septembro 2019)
Es gibt für das MVV-Netz des Münchner Stadtgebiets („Innenraum“, weiß in den Zonenplänen) eine „Partner-Tageskarte“ zum Preis von 12,80 Euro. Sie berechtigt eine Gruppe von bis zu 5 Erwachsenen zu unbeschränkt vielen Fahrten bis 6:00 Uhr des Folgetages. (Eine ähnliche Karte für eine Person kostet 6,70 Euro.) Por la urba reto de MVV („Innenraum“, blanka en la zonaj mapoj) ekzistas plurpersona tut-taga bileto („Partner-Tageskarte“) je 12,80 eŭroj, kiu permesas ajne da veturadoj por grupo de ĝis 5 plenkreskuloj, ĝis la 6-a horo de la tago sekva al la temp-stampado. (Simila bileto por unu persono kostas 6,70 eŭrojn.)
Für das Gesamtnetz des MVV kostet die Partner-Tageskarte 24,30 Euro, die „Single-Tageskarte“ 13,00 Euro. Alternativ kann man am Flughafen ein „Airport-City-Day-Ticket“ zum selben Preis erwerben. Im Unterschied zur gewöhnlichen Tageskarte braucht es nicht entwertet zu werden, kann aber auch nicht auf Vorrat gekauft werden. Zwischen Innenraum und Gesamtnetz gibt es noch „München XXL“ (16,10 / 8,90 €). Es umfasst zum Beispiel die Orte Dachau, Fürstenfeldbruck, Garching, Schleißheim und Starnberg. Por la tuta (ankaŭ eksterurba) reto de MVV la plurpersona bileto kostas 24,30 eŭrojn, la unupersona („Single-Tageskarte“) 13,00 eŭrojn. Alternative oni povas aĉeti bileton samspecan kaj samprezan ĉe la flughaveno, kie ĝi nomiĝas Airport-City-Day-Ticket. Diference al la ordinara taga bileto ne necesas stampi ĝin, sed ne eblas akiri ĝin por alitaga ekuzo. Laŭgrande inter la urba reto kaj la tuta reto ekzistas la areo „München XXL“ (16,10 / 8,90 €). Ĝi ampleksas ekzemple la setlejojn Dachau, Fürstenfeldbruck, Garching, Schleissheim kaj Starnberg.
Entwerten: Alle MVV-Einzel- und Mehrfartenkarten müssen vor Benutzung entwertet (gestempelt) werden. Allerdings werden manche Einzelfahrkarten bereits beim Kauf im Automaten entwertet, und bei Automaten der Deutschen Bahn kann man wählen, ob sie gleich entwertet werden sollen. Also im Zweifel vor dem Stempeln lieber nachsehen, ob die Karte bereits entwertet ist. Stampado: Ĉiujn unuopajn kaj pluropajn (mult-striajn, bluajn) biletojn de MVV necesas senvalorigi (stampi) antaŭ la uzo. Sed kelkaj unuopaj biletoj estas aŭtomate stampataj ĉe la eligo el la vendilo, kaj vendiloj de la germana fervojo (DB) permesas elekti, ĉu tio okazu. Do se vi dubas, prefere kontrolu antaŭ stampado, ĉu la bileto jam estas senvalorigita.
🕔 Gültigkeitszeitraum: Anders als zur Anfangszeit des MVV gelten die Tageskarten nicht 24 Stunden, sondern bis 6:00 Uhr am Folgetag, gleich um welche Tageszeit gestempelt wurde. 🕔 Daŭro de valido: Male al la komenca tempo de MVV la tagaj biletoj validas ne 24 horojn, sed ĝis la 6-a horo matena de la sekva tago, sendepende de la horo de stampado.
Verweise ins Netz Eksteraj ligiloj
Der Netzauftritt La oficiala retejo
Sicherheitskonzept für das Oktoberfest 2018 Sekureca koncepto por la Oktobrofesto 2018 (germane)
Sicherheitskonzept für das Oktoberfest 2016 Sekureca koncepto por la Oktobrofesto 2016 (germane)
U-Bahn München: Letzte Abfahrtszeiten U-Bahn (metroo) München: Tempoj de la lastaj trajnoj (germane, angle)
Faltblatt der MVG zum Oktoberfest – sechs Seiten Faldfolio de la trafik-kompanio MVG (germane, angle) – ses paĝoj
Disclaimer (englisch: Haftungsausschluss) Malgarantio
Alle Informationen gebe ich nach bestem Wissen und in guter Absicht, jedoch ohne jegliche Gewähr. Ĉiujn informojn mi donas laŭ mia scio kaj en bona intenco, sed sen garantio.