Inform-materialo

(La tradukinto: prezoj de decembro 2003, sen garantio pri ĝusteco kaj aktualeco):


Kompleta katalogo de la dokumentaro ekspoziciata en la memorejo
(en la lingvoj Angla, Franca, Germana aŭ Itala)
€ 10,00
Tekstbroŝuro Koncentrejo Dachau kun konciza superrigardo pri la historio de la ejo,
(en la lingvoj Angla, Franca, Germana, Greka aŭ Itala)
€ 1,50
Broŝuro »Kiel estis en la koncentrejo Dachau?« De episkopo d-ro Johannes Neuhäusler,
(en la lingvoj Angla, Franca, Germana aŭ Itala)
€ 2,00
»Mein Schatten in Dachau« (Mia ombro en Dachau)
Poemoj kaj biografioj de postvivintoj kaj mortintoj de la koncentrejo, kompilitaj kaj komentitaj de Dorothea Heiser, eldonitaj de Comité International de Dachau
€ 13,00
Video-kasedo »KZ Dachau«
(en la lingvoj Angla, Franca aŭ Germana)
€ 26,00
Diapozitivaro «KZ Dachau»
24 diapozitivoj kun tekstkajero (Angla aŭ Germana) kaj kopi-modelo por instruado
€ 18,00
Gvidilo tra la koncentreja memorejo Dachau,
(en la lingvoj Angla, Franca, Germana, Greka, Hebrea, Hispana, Itala, Nederlanda, Pola aŭ Rusa)
€ 0,50
»Dachauer Hefte« (Germana lingvo)
Studoj kaj dokumentoj pri la historio de la naziaj kocentrejoj, eldonata komisie de la Comité International de Dachau de Wolfganz Benz kaj Barbara Distel.
Aperas unufoje jare de 1985. Ĉiu eldono estas dediĉita al speciala temo.
unuopa prezo € 14,--
abonprezo € 12,--

Noto de la tradukinto: Ne ekzistas presitaj informiloj pri la memorejo en Esperanto.