Informoj por vizitantoj

Horaro:

La memorejo estas malfermita ĉiutage escepte de lundo de la 9a ĝis la 17a.

La eniro estas senkosta, antaŭa sinanonco ne necesas.


Ekspozicioj:

Dokumentada ekspozicio

La montrata dokumentaro estas klarigata en kvin lingvoj.

Dokumenta filmo:

La filmo "KZ Dachau" estas prezentata je la 11a horo kaj la 15a horo en la Germana lingvo, je la 11h30 kaj la 15h30 en Angla lingvo (daŭro 22 minutoj). La prezentejo havas 250 lokojn.

Laŭ demando eblas pliaj prezentadoj ankaŭ en Franca kaj Itala lingvoj. Antaŭa rezervado de lokoj ne eblas. La dungitoj aranĝas la tempojn de prezentado laŭ bezono. Bonvolu je via alveno ĉe la enirejo demandi ilin.


Pliaj memorejoj: